Over de Regionale Mobiliteitsteams

Mensen in deze crisistijd weer zo snel mogelijk aan werk helpen. Op een manier die aansluit bij wat zij echt nodig hebben aan begeleiding, onderwijs en hulp (bijvoorbeeld bij schulden). Dat is het doel van de regionale mobiliteitsteams. Zodat iedereen de kans krijgt om te werken en zelf kan bijdragen aan zijn of haar eigen toekomst.

Coronacrisis

Hoe je het ook wendt of keert; door de coronacrisis verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat.  Hoewel de meeste mensen zelf weer een andere baan vinden, geldt dit niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig bij het vinden van ander werk. Omdat hun kennis en ervaring niet aansluit bij wat er wordt gevraagd. Omdat ze nog geen of weinig ervaring hebben. Of omdat ze bijvoorbeeld als zelfstandige werkten en nu weer een vaste baan zoeken.

Mensen waarvoor werk zoeken ingewikkeld is, kunnen voor extra ondersteuning (binnenkort) terecht bij een van de 35 regionale mobiliteitsteams. Afhankelijk van de situatie bepaalt het team wat er nodig is om de betreffende persoon weer aan het werk te krijgen. En stemt daar het type hulp op af. Ofwel; regionale mobiliteitsteams bieden maatwerk. Ook aan mensen die nu nog een baan hebben, maar met werkloosheid worden bedreigd, Zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk kunnen gaan.

In de media