Subsidieregeling MDIEU

Sectoren kunnen per 1 februari gebruikmaken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk.

Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar.

Gezond werkend pensioen halen

Omdat mensen steeds langer leven, stijgt de pensioenleeftijd en moeten mensen dus langer doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Ook mensen die eerder stoppen met werken worden indien nodig via deze regeling ondersteund. Bijvoorbeeld oudere werknemers die (lang) zwaar werk hebben gedaan. Zo kunnen werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) afspreken voor oudere werknemers die subsidiabel zijn.

Randvoorwaarden

Sectoren ontvangen maximaal 25% subsidie bij regelingen voor vervroegde uittreding en maximaal 50% bij maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Subsidie voor regelingen voor vervroegde uittreding is alleen mogelijk als er óók sprake is van investeringen in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en wordt van daaruit doorgeleid aan werkgevers en organisaties binnen de sector. Het subsidiebudget staat via deze samen­werkingsverbanden open voor álle werkgevers in Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen van een subsidie op grond van de MDIEU kunt u terecht op de pagina van de MDIEU.