Soort werk en salaris

Als je onder de 18 bent, mag je nog niet alle werkzaamheden doen. Natuurlijk mag je in sommige gevallen wel een bijbaan of vakantiebaan. Je mag vanaf 14 jaar onder voorwaarden stagelopen. Hoeveel je verdient, hangt af van je leeftijd en je werkgever.

Soort werk dat je mag doen

Tot je 16 jaar bent, ben je verplicht om naar school te gaan. Daarnaast mag je een bijbaan hebben. Wat voor werk je mag doen, hangt af van hoe oud je bent. Zo mag je als je 15 jaar bent alleen maar licht werk doen. Lees meer over welk werk je mag doen op Bijbaan, vakantie en stage door jongeren.

Zoveel ga je verdienen

Hoeveel je verdient, hangt af van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger je loon. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumloon betalen. Soms verdien je meer dan het minimumloon. Bijvoorbeeld omdat je werkgever meer salaris betaalt of jij op tijden werkt waarop veel andere mensen vrij zijn (weekend en feestdagen). Of omdat het in je zogenoemde collectieve arbeidsovereenkomst staat. Sommige bedrijven vallen onder een cao. Hierin staan regels waaraan je werkgever zich moet houden. Of jouw bedrijf een cao heeft, staat in je contract.

Hoeveel je verdient, staat in je arbeidsovereenkomst. In onderstaande tabel lees je wat het minimumloon is.

Minimumloon per uur (vanaf 1 juli 2022) op basis van een werkweek van 40 uur.
Leeftijd Minimumloon per uur*
15 jaar € 3,04
16 jaar € 3,50
17 jaar € 4,01
18 jaar € 5,07
19 jaar € 6,08
20 jaar € 8,11
21 jaar en ouder € 10,14

* De bedragen zijn per uur (vanaf 1 juli 2022) op basis van een werkweek van 40 uur. 

In je arbeidsovereenkomst staat wanneer je je loon krijgt. Bijvoorbeeld elke week, elke 4 weken of elke maand. Krijg je elke maand salaris? Dan moet je werkgever dit uiterlijk een maand later betalen. Betaalt je werkgever je niet? Kijk dan bij Meningsverschil met je werkgever.

Brutoloon en nettoloon

Het salaris dat in je arbeidsovereenkomst staat, is het brutoloon. Maar op je bankrekening krijg je een lager bedrag. Dat komt omdat er belasting vanaf is gehaald. En soms bijvoorbeeld ook pensioenpremie. Wat je op je bankrekening krijgt, heet het nettoloon.

Jouw loonstrook

Je krijgt een loonstrook van je werkgever. Op je loonstrook staan allerlei gegevens. Bijvoorbeeld je brutoloon, hoeveel belasting je betaalt en het geld dat je op je bankrekening gestort krijgt. Zo kun je checken of je het juiste salaris hebt gekregen.

Meestal krijg je elke maand een loonstrook. Maar dit is niet verplicht. Je krijgt in ieder geval een loonstrook als je je eerste loon krijgt en als er iets verandert in je loon of de belastingen.