Autoschadetechnici in transitie

Autoschadetechnici in transitie

Dit is een initiatief van Möller en Reco, twee autoschadeherstelbedrijven in het mkb. Het herstellen van autoschades is lange tijd een ambacht gebleven, een vak waarin dingen werden gedaan ‘zoals dat altijd ging’. Het is dus belangrijk om technici nieuwe kennis bij te brengen. Daarvoor biedt AutoTech-opleidingen een goede oplossing. Maar nog belangrijker is het veranderen van de cultuur. Spel, competitie en visuele beleving maken het leren makkelijk en leuk. Voor de gedragsverandering wordt gaming ingezet. Deelnemers beantwoorden vragen, voeren virtuele reparaties uit en ontdekken dat ze anders gaan handelen.