Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat al gedaan wordt voor de vitaliteit van medewerkers en waar kansen liggen. Na afloop wordt een advies gestuurd met een mogelijk volgende stap.