Bewustwordingscampagne 'Geef je toekomst energie'

Bewustwordingscampagne 'Geef je toekomst energie'

Het O&O fonds PLb heeft voor de komende jaren, samen met de cao-partijen, een eigen 'Programma DI' ontwikkeld. Dit is een initiatief van de sociale partners binnen de sector PLb. Ieder bedrijf in de Energie Productie- en Leveringssector kan deelnemen aan een speciaal voor de sector ontwikkelde bewustwordings- en activeringscampagne voor DI:  'Geef je toekomst energie' dat bestaat uit een mix van online en offline communicatiemiddelen. 

De gezamenlijke ambitie: te realiseren dat werknemers eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het programma DI ondersteunt de werkgevers in hun faciliterende en stimulerende rol door hen projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen.