Bouwenderwijs

Bouwenderwijs

De bouwsector verkeert in een transitie. Aan de ene kant blijft er vraag naar traditioneel vakmanschap. Aan de andere kant moet de bouw inspelen op ontwikkelingen als kortere bouwtijden, de energietransitie, verduurzaming en nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, internet of things en robotica. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden.

Langzamerhand ontstaan er nieuwe beroepen binnen de bouw, vooral op het gebied van logistiek en ICT. Bestaande medewerkers moeten dus worden om- en bijgeschoold, maar in het mkb gebeurt dat onvoldoende.  

Middelgrote en grote bouwbedrijven gaan samen werknemers in de regio Eindhoven/Tilburg motiveren voor leren op de werkplek. Eerst wordt met behulp van de Kennismonitor© in de hele bouwketen de actuele kennisbehoefte in kaart gebracht. Op basis daarvan worden ‘leerchunks’ samengesteld: afgebakende informatie-eenheden die bij de kennisbehoeften passen. Medewerkers kunnen de leerchunks online of via een mobiele app raadplegen zodra zij in de praktijk tegen een vraag aanlopen.