BRAVO Company Check

BRAVO Company Check

De BRAVO Company Check is een vragenlijst voor werkgevers om gezond en vitaal werken in hun organisatie te bevorderen.  Met de vragenlijst kan worden nagegaan welke leefstijlfactoren meer aandacht verdienen.