Cursus Vitaal Leiderschap

Cursus Vitaal Leiderschap

In deze cursus ontdekken leidinggevenden de kracht van persoonlijk leiderschap, wat resulteert in versterkte vitaliteit. Op basis van deze ervaring en uitstraling zijn leidinggevenden in staat om de vitaliteit van medewerkers te managen. Zij krijgen handvatten voor een goede dialoog, leren écht te luisteren en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Deze aanpak zorgt voor vitale leiders en uiteindelijk voor vitale medewerkers.