De Servicebalie Retail

De Servicebalie Retail

Bij de servicebalie kunnen alle medewerkers die vallen onder de cao Retail Non-Food terecht voor hun vragen over duurzame inzetbaarheid, (mantel)zorg, persoonlijke ontwikkeling en inkomen.