Dilemmaspel

Dilemmaspel

Het dilemmaspel draagt bij aan het bespreekbaar maken van verschillende vormen van criminaliteit waarmee werkenden te maken kunnen krijgen. Iedere sector heeft een eigen dilemmaspel. Het bespreken van verschillende dilemma’s kan helpen criminaliteit te voorkomen door samen afspraken te maken hoe daarmee om te gaan.