Duurzaam@work

Duurzaam@work

Duurzaam@work is een onderzoeks- en monitoringinstrument voor werkgevers en leidinggevenden. Het onderzoek geeft inzicht in het werkvermogen, de loopbaantevredenheid, de fysieke en mentale vitaliteit en de betrokkenheid van werknemers. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk rapport, inclusief verbeterplan en de mogelijkheid om met een inzetbaarheidscoach aan de slag te gaan. Het onderzoek is een startpunt voor het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en een  evaluatie-instrument voor het beoordelen van al eerder ingezet beleid.