Duurzaam werken

Duurzaam werken

Het A&O-fonds Waterschappen biedt alle organisaties in de sector een gratis in-company workshop Duurzaam werken aan van één dagdeel. In deze workshop gaan ze aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van beleid voor duurzaam werken. Er is ook een onderzoek gedaan voorafgaand als nulmeting, met vergelijking tussen diverse organisaties en een inspiratiebijeenkomst.