E-learning module Fysiek Gezond Werken

E-learning module Fysiek Gezond Werken

De e-learning module Basis Fysiek Gezond Werken is gemaakt voor de zorg- en welzijnsector en specifiek voor iedereen die iedereen die zorg verleent aan cliënten met een mobiliteitsbeperking. De e-learning geeft mensen de basiskennis over het omgaan met fysieke belasting in de zorg.