Effectief omgaan met verzuim

Effectief omgaan met verzuim

Deze training geeft inzicht en geeft praktisch toepasbare kennis over de aard, achtergronden en redenen van verzuim. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de beïnvloedingsmogelijkheden die er voor werkgever, leidinggevende en medewerkers zijn en waar ieders verantwoordelijkheden liggen.