EVC

EVC

Om een ervaringscertificaat (EVC) te halen, moet je medewerker vragenlijsten invullen en een praktijktest doen: een ‘Proeve van bekwaamheid’. Zo ontstaat een beeld van wat de medewerker aan kennis en ervaring in huis heeft én naartoe kan groeien. Het is bovendien mogelijk om het EVC om te zetten in een ROC diploma.