Expertise centrum precisietechniek

Expertise centrum precisietechniek

Het ECP is een vereniging van en voor maakbedrijven in Zuid-Holland met kennis van en een passie voor precisietechniek en verspanen. Op 29 maart 2019 is de vereniging opgericht met steun van OOM en de Koninklijke Metaalunie. Door promotor te zijn van het vak verspanen en precisietechniek zet het ECP het vak op de kaart. Dit door er mede voor te zorgen dat er kwalitatief goed, eigentijds en hybride onderwijs plaatsvindt in Zuid-Holland voor zowel beginnende beroepsbeoefenaars als werknemers. De Visie van het ECP is een wereld waarin vakmensen hun talenten optimaal kunnen ontdekken, ontplooien en inzetten ten gunste van de ontwikkeling van zichzelf en hun precisietechnische werkomgeving.