Fit & Vitaal

Fit & Vitaal

De werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu heeft een meerjarenprogramma omtrent gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Er zijn drie pijlers: stimuleren initiatief individuele werkgevers (1), passende gezondheidsinterventies bieden voor werkgevers (2), innovatielab voor specifieke thema's & doelgroepen (3). Elk bedrijf is vrij in de keuze van activiteiten en interventies die het eigen bedrijfsbeleid of jaarplan voor duurzame inzetbaarheid aanvullen of versterken.