Gezond en veilig werken Academie

Gezond en veilig werken Academie

De Gezond & veilig werken academie ondersteunt professionals op het gebied van gezond en veilig werken in de sector waterschappen bij het werken aan gezonde en veilige werkomstandigheden. Met onder andere: collegetour, sector trainingen, digitheek en innovatielab.