Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Het platform samen opleiden en professionaliseren is een initiatief van de PO-raad, VO-raad, MBO-raad, VSNU, Vereniging Hogescholen en lerarenopleidingen. Op het platform bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.