Programma DI

Programma DI

"Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor energie productie- en leveringsbedrijven heeft, samen met de cao-partijen, een eigen 'Programma DI' ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid een extra impuls te geven binnen de sector. Het programma DI ondersteunt de werkgevers in hun faciliterende en stimulerende rol door hen projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen.

De projecten zijn: Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack'), Bewustwordings- en Activeringscampagne voor DI, Onderzoek naar eigenaarschap DI en competentieontwikkeling, Ontwikkeling en uitvoering van interventies (scholing)."