Wegwijzer duurzame inzetbaarheid

Wegwijzer duurzame inzetbaarheid

De werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu (WENB) heeft een wegwijzer duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. De wegwijzer biedt leidinggevenden en HR-medewerkers hulp bij het optimaal voorbereiden van gesprekken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het maakt inzichtelijk wat er onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan, welke aspecten een rol spelen bij de inzetbaarheid van medewerkers en welke instrumenten er beschikbaar zijn.