Wat is het STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor omscholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om, naast de verantwoordelijkheid en de inzet van de werkgever, meer eigen regie te nemen bij de professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Baan houden of wisselen?

Mensen die zich laten om- of bijscholen, kunnen zo mogelijk voorkomen dat ze zonder werk komen. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Op dit moment zijn er in de zorg, techniek en het onderwijs veel vacatures. Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen ze op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.