Ziekte en herstel

Goede werkgevers zorgen goed voor hun personeel. Ook wanneer er iemand (langdurig) ziek wordt. Als werkgever ben je dan ook verplicht om het loon maximaal twee jaar door te betalen en je in te spannen voor re-integratie.

Werkgevers kunnen deze verplichtingen als zwaar ervaren. Om het makkelijker en duidelijker te maken voor werkgevers is er een pakket aan maatregelen afgesproken dat erop gericht is om werkgevers te ontzorgen bij het regelen van loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.