Lerende en Innovatieve organisaties

Lerende en Innovatieve organisaties

TNO heeft een organisatiemodel ontwikkeld voor lerende en innovatieve organisaties. In dat model zijn de belangrijkste organisatiefactoren opgenomen die lerend en innovatief gedrag stimuleren en faciliteren. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over informeel leren, lerende organisaties, sociale innovatie en intrapreneurship (ondernemend werknemerschap).