Menukaart SZW regeling MDIEU

Menukaart SZW regeling MDIEU

Deze menukaart richt zich op het onderdeel Duurzame Inzetbaarheid van de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). In de menukaart staan voorbeelden van activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De voorbeelden zijn afkomstig van sectoren, (belangen) organisaties, kennisinstellingen en leveranciers op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Ze dienen enkel als inspiratie bij het samenstellen van het activiteitenplan voor de subsidieaanvraag. Een vertaalslag naar de situatie in een sector of in een organisatie zal dus nodig zijn.