Eindrapport Pilot behoud & doorstroom TNO

De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is groter en hun doorgroeimogelijkheden beperkter dan die van medewerkers zonder migratieachtergrond.

Daarom heeft TNO binnen het pilotprogramma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht welke maatregelen mogelijk bijdragen aan een inclusief werkklimaat en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie van deze maatregelen eruitziet. Dit met als doel om behoud en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond te verbeteren.

Samen met vijf vooruitstrevende werkgevers is er binnen de pilot kennis opgebouwd over het behoud en doorstroom van de medewerkers. De inzichten en geleerde lessen uit de pilot zijn gebundeld in het Eindrapport Pilot behoud & doorstroom.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport.