Inclusiviteit voor werkgevers

Als inclusieve werkgever zorg je ervoor dat iedereen meedoet. En dat iedereen wordt gewaardeerd. Je sluit niemand uit en geeft iedereen een kans.

Dit betekent dat je dus ook werkgelegenheid biedt aan mensen die (nu nog) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Denk aan mensen met een handicap of chronische ziekte, of mensen in een kwetsbare positie zoals statushouders en ex-gedetineerden. Maar ook mensen die worden gediscrimineerd op basis van geloof, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere gronden.

Als inclusief bedrijf of organisatie weet je hoe om te gaan met verschillen tussen mensen. Ook weet je verschillen te benutten, zie je de meerwaarde ervan in en voelt iedereen zich welkom en veilig op de werkvloer.